Christelijk bijbel helpen Eerste pagina
Maandblad
HVK is een onderdeel van de wereldwijde zendingsorganisatie International Christian Organisation (ICA), die in vele landen vertegenwoordigd is.

HVK is een interkerkelijke organisatie.

De medewerkers van HVK en haar zusterorganisaties wereldwijd, geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en dat het offer van Jezus Christus de enige verlossing is voor de zondige mensheid.


Doel van Hulp aan de Verdrukte Kerk

1. Het informeren van christenen in vrijheid over de situatie van vervolgde christenen.
2. Het bemoedigen en versterken van vervolgde christenen.
3. Het geven van praktische steun aan gezinnen van vervolgde christenen. 
4. Het in staat stellen van vervolgde christenen om hun vervolgers in liefde te bereiken met de boodschap van het Evangelie.
5. Het helpen van noodlijdende christenen om hun levens en hun christelijk getuigenis op te bouwen in gebieden, waar actieve geloofsvervolging heeft opgehouden te bestaan. Informatie geven: De belangrijkste vorm van informatie verstrekken is via het maandblad van Hulp aan de Verdrukte Kerk: “De stem der martelaren”.  

Ook deze website draagt toe aan het geven van informatie. Op aanvraag komt Joseph Mariën of één van zijn medewerkers langs om een presentatie of prediking te geven, terwijl zijn vrouw Alida via Facebook berichten doorstuurt aan geïnteresseerden.  Jaarlijks vindt u ons terug met een info en boekenstand op de “Bijbeldag”, de “Vlaamse Evangelische Familiedag” en de “VVP Ontmoetingsdag”.
Vervolging?
Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb:  Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft.

(Johannes 15: 20 - 21)

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is:  Gij zult uw naasten liefhebben en uw vijanden zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,  opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen;

(Matteus 5: 43 - 45)

Onze organisatie
UP
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
Bijgewerkt op 10 april 2018
Français
Nieuw in april 2018
Ons Maandblad
Gebedskalender
Project van de maand
Nieuwe video's over de verhalen in het maandblad van novmber

Deze website is niet meer up-to-date.
We hebben een nieuwe, betere website voor U klaar gemaaakt die mooier en overzichtelijk is geworden.
Graag verwijzen we U naar deze site: www.vervolging.be
Hieronder de link
http://vervolging.be
Le nouveau site n'est pas encore traduit. Ce projet est prevu pour bientôt. Merci pour votre compréhension.