UP
 
Ons maandblad
Prisoneralert
Schrijfacties
Steun
Vrijwilligerswerk
Het sturen van bemoedigingskaarten

Post verstuurd aan christenen die vervolgd worden, is belangrijk om verschillende redenen:

    * Post maakt duidelijk aan de overheden dat we de toestand van deze christen kennen en dat we het ons aantrekken! Het wuift de theorie weg dat het Westen onverschillig is.
    * Post getuigt van de liefde en de eenheid tussen de volgelingen van Jezus Christus over de gehele wereld. God kan het soms gebruiken in de levens van de overheden.
    * Post is het bewijs voor onze vervolgde familie, dat zij niet vergeten zijn. Communistische overheersers en andere christenvervolgers zeggen voortdurend tegen deze gevangenen dat ze vergeten zijn, dat zij niet geliefd zijn, dat niemand iets van hen afweet. Door dit isolement en eenzaamheid kan de duivel hun geloof aanvallen. Wanneer een gevangene post ontvangt, of hij die nu lezen kan of niet, dan weet hij dat er iemand is, die aan hem denkt.
    * Post kan een betere behandeling voor een gevangene teweeg brengen. De overheden zijn gevoelig wat betreft hun imago naar buiten. Wanneer zij beseffen dat buitenlanders de situatie van een gevangene in het oog houden, kan dit zijn toekomstige situatie verbeteren.
    * Iedere kaart of brief die een gevangene of zijn familie ontvangt, wordt als een kostbaar geschenk ervaren!
    * Wij stellen u graag kosteloos een bemoedigingskaart (met daarop een Bijbeltekst), een adres en een handleiding ter beschikking. Zonder veel moeite kunt u zo tot een bemoediging zijn voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd.


Bovenal roepen wij u op om voor hen te bidden. Dit is de eerste en belangrijkste vraag die we altijd krijgen als we in contact zijn met vervolgde christenen.

Voor meer info klik hier. Voor dagelijks gebed of onze gebeds-wereldkaart, klik hier
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
RICHTLIJNEN BIJ HET SCHRIJVEN:

Let op de volgende punten als u kaarten schrijft naar vervolgde christenen:
Vermeld nooit de naam van HVK of van een andere organisatie, niet op de kaart, en ook niet op de envelop..
Vermeld niet uw volledige adres, wel kunt u uw naam opschrijven, de datum waarop u de kaart verstuurt en dat u uit 'Belgium' afkomstig bent.
Doe uw kaart in een envelop, plak deze dicht en schrijf het genoemde adres op de envelop.
Schrijf niets op de kaart wat als beledigend kan worden ervaren door de autoriteiten.
Bemoedigingskaart sturen voor:
BEMOEDIG ALIMUJIANG YIMITI

In september 2007 werd het bedrijfje van de Chinese christen Alimujiang Yimiti door de overheid gesloten. Hij werd ervan beschuldigd zijn bedrijf te gebruiken als dekmantel om het Evangelie te verspreiden onder de Oeigoeren*. In januari 2008 werd Alimujiang gearresteerd en beschuldigd van ‘ontwrichting van de nationale overheid en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’. Deze aanklacht kan aanleiding zijn voor de doodstraf.

Alimujiang bekeerde zich in 1995 van de islam tot het christendom en was als christen actief in een groeiende Oeigoerse gemeente. In 2008 werd Alimujiang veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij zit al zo’n zeven jaar vast en heeft het erg moeilijk. Sinds 2012 heeft hij geen toegang meer tot zijn advocaat.

Wilt u Alimujiang in de gevangenis bemoedigen met een kaart?

*De Oeigoeren zijn een etnische minderheid in China. Ze wonen voornamelijk in de regio Xinjiang. De meeste Oeigoeren zijn moslim, met eigen gebruiken en een eigen taal die lijkt op het Turks. Zowel Oeigoerse christenen als moslims hebben te maken met tegenstand vanuit de Chinese overheid.

STUUR UW KAART NAAR:

Alimujiang Yimiti
Section 11
The Xinjiang No. 3 Prison
No. 1339, Dongzhang Road
Urumqi City
Xinjiang Uyghur Autonomous Region
830013
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

BEMOEDIG 3 VOORGANGERS UIT ERITREA

Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Christenen lijden erg onder het regime van president Isaias Afewerki. De autoritaire regering ziet ‘illegale’ christelijke stromingen als een bedreiging. Grote aantallen christenen ontvluchten daarom het land. Volgens schattingen zitten meer dan duizend christenen gevangen in Eritrea. Onder de gevangen christenen zijn drie voorgangers van de Full Gospel Church.

Kiflu Gebremeskel werd op 23 mei 2004 thuis opgepakt. Sindsdien hebben zijn vrouw en vier kinderen hem niet meer gezien. In 2012 werd Gebremeskel door een van zijn gemeenteleden in een ziekenhuis gezien. Hij zag er slecht uit en had veel gewicht verloren. Haile Nayzgi werd ook op 23 mei 2004 opgepakt. Vanaf het begin van zijn gevangenschap mocht hij geen contact met zijn vrouw en kinderen hebben. Inmiddels is zijn gezin gevlucht naar Sudan. In maart 2005 verdween voorganger Kidane Weldou plotseling. Zijn verlaten auto werd vrij snel gevonden.

Deze drie voorgangers zitten meer dan tien jaar vast, zonder contact met de buitenwereld. Ook heeft de regering nooit een aanklacht ingediend of de arrestatie van de voorgangers officieel bevestigd.

Wilt u deze voorgangers bemoedigen met een kaart?
Kidane Weldou                 Haile Nayzgi            Kiflu Gebremeskel


Alledrie de voorgangers zitten in dezelfde gevangenis:

Adres
Karsheli Prison
2nd Police Station Zone 7 Northern East
Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Belangrijk:
Schrijf de naam van de voorganger die u wilt bemoedigen op de envelop en daaronder het adres van de gevangenis. U
kunt ook de drie de voorgangers apart bemoedigen. Stuur elke voorganger een kaart in een aparte envelop.
Double click to edit

BEMOEDIG ASIA BIBI

Asia Bibi, moeder van vijf kinderen, werd in 2009 opgepakt na een ruzie met enkele moslimvrouwen. Van de vrouwen mocht Asia niet uit hun beker drinken omdat ze als christen onrein zou zijn. Daarop zou Asia gezegd hebben: Ik geloof in Jezus Christus die voor de zonden van de mensheid aan het kruis stierf. Wat deed jullie profeet Mohammed om de mensheid te redden? Asia werd vervolgens beschuldigd van belediging van de profeet en in 2010 veroordeeld tot de dood door ophanging. Islamistische extremisten oefenen zware druk uit op de rechters om de straf te handhaven. Ook zeggen zij de vrouw alsnog te zullen vermoorden als zij vrijkomt.

Iedereen die betrokken is bij de zaak van Asia Bibi riskeert zijn leven. Twee politici die zich uitspraken tegen haar straf, werden vermoord. Als de rechters de doodstraf niet handhaven, lopen zij zelf gevaar vermoord te worden door moslimextremisten.

Het gezin van Asia Bibi zit nog ondergedoken. Het is al meer dan vijftien keer verhuisd om uit handen te blijven van islamisten.

Wilt u haar bemoedigen met een kaart?
Kaart versturen
• Doe de kaart in een envelop.
• Schrijf op de envelop het adres van de gevangenis van Asia Bibi
• Doe een postzegel ‘Internationaal Waarde 1’ op de envelop. Als de kaart zwaarder is dan 20 gram heeft u twee postzegels nodig.
• Doe de kaart in de brievenbus.
• Bid dat uw kaart Asia Bibi zal bereiken én bemoedigen.
       
ADRES:
Asia Bibi
Central Jail Multan
Multan City-Punjab
Pakistan