UP
 
Ons maandblad
Prisoneralert
Schrijfacties
Steun
Vrijwilligerswerk
Uw financiële steun is een daadwerkelijke handreiking naar onze vervolgde broers en zusters.

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

    * Een gift voor één van de lopende Belgische projecten. U kan momenteel deelnemen aan een sponsorprogramma voor pastors in Orissa, India.
    * Een gift voor één van de projecten van een zusterorganisatie.
    * Een gift voor een bepaalde persoon, gezin, situatie, land,… naar uw keuze.
    * Een steunabonnenment voor ons maandblad (bedrag naar uw keuze)
    * Een gift voor de algemene werking van onze VZW


Uiteraard kan u een éénmalige gift schenken, of op regelmatige basis steun verlenen, eventueel via een bestendige opdracht. 
Er bestaat ook de mogelijkheid om via een financieel plan de gezinnen te ondersteunen van gevangengenomen of overleden voorgangers, pastors,… of andere slachtoffers van vervolging. Gelieve hiervoor met ons kantoor contact op te nemen.

Rekeningnummer:    

    IBAN-nr: BE28 4162 0287 8120
    BIC-code: KRED BE BB
    Hulp aan de Verdrukte Kerk,  St.Bernardsesteenweg 36,  2620 Hemiksem
    Melding:  “gift voor…” of “steunabonnement”

    
Van harte dank voor uw medeleven!
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed