Maandblad
GEBEDSKALENDER

Met deze gebedskalender kan u elke dag bidden voor een ander land, waar op dit moment een nood dreigt. Deze gebedskalender voor 7 dagen, en dat 4 weken lang, kan daarbij voor u een praktische hulp zijn om te bidden voor broeders en zusters in nood in de wereld.

Elke maand wordt deze gebedskalender vernieuwd.


       Gebedskalender voor november 2017:

Zondag:
China - Dank God voor het geloof van mevr. Zhu en ouders die hun kinderen willen opvoeden met Gods woord. Bid dat ze niet ontmoedigd zullen zijn na deze gebeurtenis (lees p. 4). Bid voor de kinderen en jeugd in China, dat ze elkaar mogen be- moedigen in hun geloof.

Maandag:
Turkije - Bid voor Pastor Andrew Brunson, die momenteel gevangen zit. Hij wordt beschuldigd van spionage en opstand tegen de regering. Bid dat zijn trouwe toewijding en werk voor de kerk het tegendeel zal bewijzen en zijn aanklagers niet zul- len winnen. Bid dat de gemeente van Pastor Andrew, met nog meer passie het evangelie zal verspreiden nu hun Pastor gevan- gen zit.

Dinsdag:
Vietnam - Bid voor de vrouwen van gevangen christenen, die nu alle zorg voor hun gezin op hun schouders dragen. Bid dat ze mogen vasthouden aan het woord van onze grote God en rust mogen vinden.

Woensdag:
Iran - Bid voor de kinderen van christen gezinnen in Iran die afgelopen september op school te horen kregen dat ze twee keuzes hadden: Islamitische lessen volgen of de school verla- ten. Hoewel Iran lid is van de Verenigde Naties en daardoor instemt met het recht op onderwijs met een vrije geloofsover- tuiging, biedt de overheid geen hulp aan deze gezinnen. Bid dat de kinderen zich goed zullen kunnen ontwikkelen en kun- nen groeien in geloof.

Donderdag:
Tanzania -  Bid voor de familie en collega’s van pastor Oloru, die vermoord werd tijdens het tonen van de JEZUS-film. Bid dat ze hun angst mogen overwinnen en vrijmoedig het evange- lie zullen blijven verspreiden. Bid dat de stamhoofden voor Christus mogen worden gewonnen.

Vrijdag:
Noord-Korea - Samen met Pastor Lim’s familie en kerk zijn we erg blij dat hij veilig is thuisgeraakt. Prijs God voor dit wonder! Bid dat hij goed zal recupereren en terug mag wennen aan het leven in Canada.

Zaterdag:
Egypte  - Bid voor de koptische meisjes die ontvoerd zijn en later worden uitgehuwelijkt aan strikte moslims om hen wette- lijk te dwingen moslim te worden. Bid dat ze Jezus liefde mo- gen leren kennen en God hen mag bevrijden uit de duisternis.
Neem de vrijheid die wij hier kennen nooit als vanzelfsprekend. In vele landen zijn christenen niet vrij om samen te komen, bijbel te lezen of te bidden.
UP
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
GEBEDSKAART

Deze kaart is gratis bij ons verkrijgbaar. Een waardevol hulpmiddel bij uw gebed voor onze broers en zusters in zovele landen!

Voor meer info klik hier en stuur ons een berichtje met je "Aanvraag voor een Gebedskaart"
Klik op deze kaart en vind meer informatie over alle landen in de verdrukte gebieden

U kan onze gebedskaart (60x45) gratis verkrijgen op aanvraag.
 
Klik op de kaart voor meer informatie over alle landen
10 Manieren om te Bidden voor Onze Vervolgde Familie


1. Bid dat vervolgde gelovigen Gods nabijheid mogen voelen (Hebr. 13:5).
2. Bid dat zij zich verbonden mogen voelen met het grote Lichaam van Christus (1 Kor. 12:20, 26)
3. Bid dat zij door God getroost mogen worden wanneer leden van hun familie worden gedood, gekwetst of gevangen omwille van hun getuigenis (2 Kor. 1: 3-5)
4. Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen (Kol. 4:3).
5. Bid dat ze met vrijmoedigheid over Christus kunnen spreken (Fil. 1:14).
6. bid dat ze hun vervolgers mogen vergeven en liefhebben (Matt. 5:44).
7. Bid dat hun zendingsactiviteiten niet ontdekt worden door autoriteiten of anderen die hen willen doen zwijgen (Hand. 9:25).
8. Bid dat zij zich mogen verblijden in hun lijden (Hand. 5:41).
9. Bid dat Gods Woord hen mag verfrissen en ze kunnen groeien in geloof (Efez. 6:17).
10. Bid dat zij versterkt mogen zijn door de gebeden van hun geloofsgenoten (Judas 20-25).