Maandblad
GEBEDSKALENDER

Met deze gebedskalender kan u elke dag bidden voor een ander land, waar op dit moment een nood dreigt. Deze gebedskalender voor 7 dagen, en dat 4 weken lang, kan daarbij voor u een praktische hulp zijn om te bidden voor broeders en zusters in nood in de wereld.

Elke maand wordt deze gebedskalender vernieuwd.


       Gebedskalender voor juli 2017:


Maandag:
Irak - In ons blad van maart vertelden we hoe Ayda en Kheder's driejarig dochtertje Christine werd afgenomen. Prijs God dat Christine is teruggevonden en aan haar ouders werd teruggegeven. Bid dat het kind mag genezen van de trauma's die ze de voorbije drie jaar opliep.

Dinsdag:
China - De Chinese christen Jiang Tianyong, advocaat, is sinds november vermist. Zijn vrouw en dochter zijn het land ontvlucht. Volgens hen werd Jiang in december berecht voor 'aanzet tot ontwrichting van de staat'.

Woensdag:
Kenia - Eind mei werd Elly Oloo Ojiema, een christen leerkracht op de lagere school, voor de ogen van zijn leerlingen gedood. Joseph Kamau, een andere christen en ook een moslim leerkracht werden door de rebellen meegenomen omdat ze hem wilden beschermen. Bid voor de ontvoerde leerkrachten en ook voor de gezinnen van deze drie moedige mannen.

Donderdag:
India - Tijdens een christen kinderkamp werden 10 leidinggevenden gearresteerd voor 'illegale bekering' van de 71 kinderen die hen waren toevertrouwd door hun christen Dalit ouders. Bid dat deze jeugdleiders weer vrijkomen. Bid ook voor de kinderen die momenteel van hun ouders gescheiden worden gehouden..

Vrijdag:
Soedan - Sinds eind mei werden zo'n honderd christenen gearresteerd. Minstens 28 zijn intussen gestorven door de ruwe behandeling in de gevangenis en gebrek aan medische-zorg

Zaterdag:
Vrouwen - Meer dan de helft van de kerk zijn vrouw, maar hun stem wordt zelden gehoord. In vele landen worden vrouwen dubbel verdrukt: als christen en als vrouw. Vaak worden ze ontvoerd en verkracht of verkocht als slaaf,... Verbreek de cirkel van schaamte rondom hen.


Zondag:
Gevangenen om Christus wil - In deze uitgave vindt U voldoende gebedspunten om voor de gevangenen te blijven bidden. Lees ook het getuigensis van Irina Ratushinskaia hieronder....

"Ik voelde aan mijn lichaam dat er voor me gebeden werd.  Zelfs wanneer ik niets wist en geen brieven ontving,
voelde ik een warmte alsof ik naast een vuur zat. Soms gebeurde dit in strafcellen, die heel koud zijn. Het was alsof ik hoorde dat er iemand voor mij bad en aan mij dacht. Dit bemoedigde mij zo! Het is moeilijk om uit te leggen... Ik voelde en wist dat ik niet vergeten werd. Dit was voldoende om de meest moeilijke momenten te doorstaan."

Irina Ratushinskaia - christelijke dichter, die in de voormailge Sovjet Unie tot 1987 gevangen zat.

Neem de vrijheid die wij hier kennen nooit als vanzelfsprekend. In vele landen zijn christenen niet vrij om samen te komen, bijbel te lezen of te bidden.
UP
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
GEBEDSKAART

Deze kaart is gratis bij ons verkrijgbaar. Een waardevol hulpmiddel bij uw gebed voor onze broers en zusters in zovele landen!

Voor meer info klik hier en stuur ons een berichtje met je "Aanvraag voor een Gebedskaart"
Klik op deze kaart en vind meer informatie over alle landen in de verdrukte gebieden

U kan onze gebedskaart (60x45) gratis verkrijgen op aanvraag.
 
Klik op de kaart voor meer informatie over alle landen
10 Manieren om te Bidden voor Onze Vervolgde Familie


1. Bid dat vervolgde gelovigen Gods nabijheid mogen voelen (Hebr. 13:5).
2. Bid dat zij zich verbonden mogen voelen met het grote Lichaam van Christus (1 Kor. 12:20, 26)
3. Bid dat zij door God getroost mogen worden wanneer leden van hun familie worden gedood, gekwetst of gevangen omwille van hun getuigenis (2 Kor. 1: 3-5)
4. Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen (Kol. 4:3).
5. Bid dat ze met vrijmoedigheid over Christus kunnen spreken (Fil. 1:14).
6. bid dat ze hun vervolgers mogen vergeven en liefhebben (Matt. 5:44).
7. Bid dat hun zendingsactiviteiten niet ontdekt worden door autoriteiten of anderen die hen willen doen zwijgen (Hand. 9:25).
8. Bid dat zij zich mogen verblijden in hun lijden (Hand. 5:41).
9. Bid dat Gods Woord hen mag verfrissen en ze kunnen groeien in geloof (Efez. 6:17).
10. Bid dat zij versterkt mogen zijn door de gebeden van hun geloofsgenoten (Judas 20-25).