Christelijk bijbel helpen Eerste pagina
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
Algerije heeft al bijna een halve eeuw te lijden van oorlog en burgeroorlog. De Berbers, een etnische minderheid, vechten al lange tijd voor autonomie. Ook gaan de activiteiten van extremistische militairen door, hoewel ze zich wat gematigder opstellen.
Religie: moslim 96,68%, christen 0,29%

Staatshoofd: President Abdelaziz Bouteflika

Vervolging: Sinds een opwekking in 1988 zijn meer dan 70.000 Algerijnen tot het christendom bekeerd. In juni 2007 is een tweede anti-bekeringswet in werking gesteld, die christelijke evangelisatie inperkt. Het doel van deze wet is om de eerste wet, die in maart 2006 werd aangenomen, praktisch toe te gaan passen. Het komt erop neer, dat iemand die schuldig wordt bevonden aan het "schudden aan het geloof" van een moslim, een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar tegemoet kan zien en een maximale boete van ongeveer 9.000 euro. Dezelfde straf wordt toegepast op iedereen, die literatuur en/of audio-visuele materialen publiceert of in huis heeft, die een bedreiging vormen voor het islamitische geloof. Door deze wet is er een einde gekomen aan een periode van relatieve vrijheid voor belijders van het christelijke geloof.
Klik op de kaart en selecteer een ander land