Christelijk bijbel helpen Eerste pagina
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
Klik op de kaart en selecteer een ander land
Cuba ligt op slechts 150 km afstand van de Straat van Florida en presenteert zich als één van de laatste ‘kampioenen' van het communisme. In 1959 kwam Fidel Castro aan de macht en stelde de Cubanen voor de keus: het socialisme of de dood. De laatste twee jaar is de gezondheidstoestand van president Castro achteruit gegaan. Waarnemers hopen, dat een verandering in het leiderschap tot grotere maatschappelijke openheid zal leiden.
Religie: christen 46,88%,
niet-religieus/andere 35,47%

Staatshoofd: op 24 februari 2008 werd Modesto Raúl Castro Ruz verkozen als opvolger van zijn broer Fidel Castro.

Vervolging: In de zestiger jaren van de vorige eeuw noemde Castro rooms-katholieken en protestanten ‘het schuim van de samenleving'. Hij sloot leken en geestelijke op in werkkampen, waar onmenselijke toestanden heersten. De grondwet van Cuba werd in 1992 gewijzigd, zodat vrijheid van godsdienst gewaarborgd zou zijn. De regering blijft beweren dat er godsdienstvrijheid is, maar christenen worden nog steeds gevangen gezet en kerken vernield. In september 2005 werden er strenge regels ten opzichte van de huiskerken ingesteld. Het is kerken verboden om zich binnen 2 kilometer van een andere kerk te bevinden. Men mag niet vaker dan drie keer per week samenkomen. Op 22 december 2006 bevond het hof in Havana dominee Carlos Lamelas niet schuldig aan "mensensmokkel", waarvan hij eerst beschuldigd werd, maar veroordeelde hem wegens niet nader genoemde vervalsing van documenten. Een medeaangeklaagde, de evangelische voorganger Joel Rojas uit Holguin, werd schuldig bevonden aan "mensensmokkel" (het helpen van Cubanen om het land te ontvluchten) en werd tot zeven jaar gevangenis veroordeeld.