UP
 
Ons maandblad
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed

U kan ons maandblad gratis ontvangen.  Indien u graag meer wilt weten over verdrukte christenen wereldwijd, dan kan U zich abonneren op ons maandblad via dit formulier.
 
Ons maandblad voor augustus 2017
Pakistan:  Genezen van haat

Qabil Matar evangeliseert in de Pakistaanse provincie Khyber-Pakhtunkhw, de thuisbasis van vele radicale moslims. Wanneer de Taliban ondekt dat hij een evangelisatietraktaat bij zich heeft, wordt Qabil naar het trainingskamp van de Taliban gebracht, waar ze hem ondervragen, uitkleden, brutaal slaan en opsluiten in een badkamer.
's Nachts helpt een kennis hem te ontsnappen en twee uur later is hij thuis. Zijn vrouw, die bang was hem nooit meer terug te zien, huilt van vreugde. De volgende dag verhuist Qabil met zijn gezin naar een veilger oord.
Kort na de verhuizing hoort hij hoe Christenen over de hele wereld voor hem hebben gebeden tijdens zijn gevangenschap. De trouw van die biddende gelovigen brengt een verandering in de harten van Qabil en zijn vrouw. "Ik was bang," vertelt hij, "maar toen ik hoorde dat mensen voor me baden, werd ik aangemoedigd. Op dat moment besloot ik om terug te keren naar dezelfde regio om verder te evangeliseren. Mijn angst is weg!".

Lees zijn verhaal verder in ons maandblad van augustus 2017....
Jemen:  Het gevaar van dopen.

In een klein, slecht verlicht kantoor in het Midden-Oosten deelt Khaled de donkerste herinneringen van zijn leven als christen in Jemen. Onlangs is hij dit land ontvlucht met zijn vier kinderen. Hij is verrassend kalm wanneer hij begint te vertellen over zijn afkeer van de islam en de talloze gevallen van vervolging die zijn familie hebben ervaren als gevolg hiervan. Hij weet dat de pijn en het lijden die hij en zijn kinderen vandaag de dag voelen, niet voor niets is geweest. "Als ik denk aan ons verleden, geloof ik dat God ons voorbereid voor iets groters....om Hem te dienen," zegt de 48-jarige Khaled glimlachend. "Laag na laag van vervolging verandert Hij ons tot we op Hem lijken."
Khaleds verhaal van vervolging begint wanneer zijn geloof in de islam eindigt. De strenge opvoeding en mishandelingen van zijn vader jegens zijn moeder, hadden al scheuren gemaakt in zijn geloof. Na de terroristische aanslagen in Amerika op 9 september 2011 stortte zijn islamitsiche geloof volledig in...

Hoe hij Jezus leerde kennen, kan U lezen in ons maandblad van september 2017....
Ons maandblad voor september 2017
India:  Tot zijn laatste adem.

Jatya, een bleke maar energieke man woont in het zuiden van India. Hier wonen ook vrrl betaalde informanten van de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Rss intimideert en dwingt christenen zelfs om zich terug naar hun nationale religie, het hindoëisme, te bekeren.
Eén van Jatya's waardevolste bezittingen is een pakketje vol foto's en krantenartikelen die vertellen over de acht keer dat hij geslagen werd omdat hij het evangelie deelde in zijn dorp. In 1992 weigerde Jatya een belofte te ondertekeken om te stoppen met evangeliseren. De plotie reageerde hierop door al Jatya's vingers te breken.
Drie jaar later werd hij door radicale Hindoes geslagen en naar het politiebureau meegesleurd. Hij bracht een week in de gevangenis door. De lidtekens op zijn linkerarm en hand herinneren hem voortdurend aan de derde keer dat hij werd vervolgd omwille van zijn geloof........

Wat er gebeurde, hoe hij doorzette en meer van deze moedige man, kan U lezen in ons maandblad van oktober 2017....
Ons maandblad voor oktober 2017
Ons maandblad voor november 2017
Vietnam:  Sterke groei aantal christenen in de bergen.

Van de ruim negentig miljoen inwoners van Vietnam is naar schatting 6 miljoen katholiek en daarnaast telt het land zo'n 600.000 protestantse gelovigen. Kerken in Vietnam zijn verplicht om zich te registreren bij de overheid.

Veel kerken weigeren dit omdat ze op die manierte veel aan banden worden gelegd. Zo mag je als kerk niet evangeliseren. Met name in de berggebieden is het christendom de afgelopen jaren sterk gegroeid. Veel etnische minderheden van de Hmong-groep bekeerden zich tot het christendom.

De Vietnamese overheid is bang dat deze christenen oppositie gaan voeren tegen de overheid en zet daarom veel voorgangers vast. Naar schatting zitten er zo'n tweehonderd christenen in Vietnam gevangen vanwege hun geloof. Sommigen van hen zitten straffen uit van meer dan vijftien jaar.


Lees het verhaal van een voorganger die al 13 jaar vast zit voor zijn geloof. U kan dit lezen in ons maandblad van november 2017....
Ons maandblad voor december 2017
Nigeria: Wil je moslim worden?

Op een nacht in 2015 werd het Nigeriaanse dorp van Elisabeth Tumba aangevallen door Boko Haram. Zij en haar man wisten dat ze als christenen het doelwit zouden worden van de extremisten. Terwijl de aanvallers hun huis naderden, verzamelden ze hun kinderen om samen te bidden. Het was telaat om te vluchten. De aanvallers bonkten op hun voordeur. "Wil je ons volgen?" vroegen ze aan haar man. Met gewapende mannen voor zich, weigerde hij om toe te geven aan angst en om zijn rug naar Jezus te keren. De aanvallers plunderden hun winkeltje en vroegen hem: "Wil je nu moslim worden?". Opnieuw weigerde Elisabeth's echtgenote.

Wat er daarna gebeurde met deze moedige man, met zijn gezin en zijn bezittingen, kan U lezen in ons maandblad van december 2017....
Bhutan: Wonderlijk bevrijd uit de cel!
"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft."
Psalm 121: 1-2

Dit is wat christenen uit Bhutan letterlijk kunnen zeggen. Het kleine landje in Centraal Azië ligt in het Himalaya gebergte en wordt omringd door China en India. Ondanks de vele bergen bestaat de bevolking van Bhutan toch uit ongeveer één miljoen inwoners. Er is één grote stad, namelijk Thimpu. Dit is ook de woonplaats van de machtige koning van "Druk Yul", het land van de draak, de lokale naam van Bhutan. de koning regeert samen met de overheid obver het land war iedereen wordt geacht een boedhist te zijn. Voor Bhutaanse christenen is het dus ernorm moeilijk om hun geloof openlijk en vrij te beleven. Broeder Han is één van deze christenen en werd omwille van zijn geloof veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Maar na een jaar redde God hem uit de cel!!

"GOD is de HELD van mijn verhaal"

Wilt U graag dit verhaal kennen en alle eer aan God geven samen met de christenen van Bhutan, dan kan U dit lezen in ons maandblad van januari 2018....
Ons maandblad voor januari 2018
Ons maandblad voor februari 2018
Uw gebed geeft KRACHT!!!

Wanneer we aan verdrukte christenen vragen wat we voor hen kunnen betekenen, vragen ze steeds opnieuw: “Bid voor ons!” Onze gebeden hebben kracht, maar dat merken we niet altijd.
Pas later krijgen we te horen hoeveel het iemand heeft gedragen of bemoedigd tijdens een moeilijke periode. In ons vorige maandblad las u over broeder Han die gevangenzat omwille van zijn geloof. Ook hij vertelde ons dat het de gebeden van andere christenen waren die hem recht hielden in de gevangenis en ook nadat hij vrijkwam.
1 Petrus 3:12a “Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed…”
Wilt u de tijd om dit blad te lezen en te bidden voor de specifieke noden van verdrukte christenen?
Ons maandblad voor maart 2018
Geheime Operaties in Noord-Korea
Ongeveer 30.000 van de naar schatting 100.000 Noord-Koreaanse christenen zitten gevangen in een van de vier gekende Kwanliso-kampen. Deze kampen zijn speciaal voor gevangenen die veroordeeld zijn voor serieuze misdaden; zoals een poging om het land te ontvluchten, het hebben van niet toegelaten contact met Zuid-Koreanen of christen zijn. Noord-Koreaanse vluchtelingen zeggen dat in Noord-Korea het christendom zo gevaarlijk wordt gezien als drugs. De overheid beschouwt christendom als 'zonde' en een manier waarop het Westen hun land probeert in te dringen met westerse en kapitalistische ideeën.

In de Kwanliso-kampen worden gedetineerden vaak als dieren opgesloten in kooien, gedwongen om urenlang in martelende posities te staan en ze worden geslagen. Bijna veertig procent van de gedetineerden sterft van de honger, terwijl anderen meestal de helft van hun lichaamsgewicht verliezen en overleven op ratten. Familieleden van gedetineerden worden ook vaak vastgehouden of schuldig bevonden.

Wees getuige van dit lijden door ons maandbad van maart 2018 te lezen over de schrijnende toestanden in Noord-Korea....
In de wereld, maar niet van de wereld!

"Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld weg neemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben" Joh 17: 1417
Wanner de wereld naar ons kijkt, dan komen ze vaak tot de conclusie dat we gestoord zijn of gek.
Zij begrijpen niet hoe wij kunnen geloven in God, Jezus en de Heilige Geest. Alle verhalen in de bijbel worden als fabels gezien, met enkel wat mooie waarden. De verdrukte kerk worstelt ook vaak met dit soort situaties. Hun gamilie, dorp en volk verklaren hen voor gek wanneer ze hun hart aan Jezus Christus geven.

Lees het verhaal over een voorganger uit Kazachstan die in een psychiatrische kliniek belandde. U vindt dit verhaal in ons maandblad van april 2018......

Ons maandblad voor april 2018