Maandblad
UP
 
Richard Wurmbrand (1909-2001)
Richard Wurmbrand is de grondlegger van het werk van Hulp aan de Verdrukte Kerk. Hij bracht vanwege zijn geloof veertien jaar in communistische gevangenissen door. Daarna reisde hij de hele wereld rond om aandacht te vragen voor de situatie van christenen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie.

Richard Wurmbrand werd op 24 maart 1909 geboren in een Joodse familie in Boekarest (Roemenië). Op 26 oktober 1936 trouwde hij met zijn vrouw Sabina. Na hun huwelijk kwamen ze eind jaren dertig tot geloof. Richard en Sabina kregen één zoon die zij Mihai (Michael) noemden.

Roemenië stond aan de kant van Duitsland in de oorlog tegen Rusland en ontving de Duitse strijdkrachten. Richard Wurmbrand, die inmiddels dominee was, nam actief deel aan evangelisatiecampagnes onder de bezettende legermacht. Onder het Nazibewind werden Richard en Sabina herhaaldelijk gearresteerd en mishandeld. De familie van Sabina kwam om bij de massale uitroeiing van Joden in concentratiekampen.

Communisten
Na de tweede wereldoorlog namen de communisten de macht over in Roemenië en Russische troepen overstroomden het land. Wurmbrand startte met evangelisatiewerk onder zijn eigen onderdrukte landgenoten en onder de Russen.

In 1945 woonden Richard en Sabina het ‘Congres van Erediensten’ bij. Toen vele geestelijke leiders naar voren kwamen om hun trouw te betonen aan het nieuwe communistische regime, zei Sabina tegen haar man dat hij ‘deze schaamte moest afvegen van het gelaat van Jezus’. Wetende wat de gevolgen zouden zijn, stapte Richard naar voren en zei de vierduizend afgevaardigden dat het hun plicht als christen was om alleen Christus te verheerlijken.

Gearresteerd
Op zondagmorgen 29 februari 1948 arresteerde de geheime politie Richard Wurmbrand terwijl hij onderweg was naar de kerk. Hij werd in een cel alleen opgesloten en kreeg de naam ‘Gevangene Nr. 1.’

In 1950 werd ook Sabina gearresteerd. Ze werd veroordeeld tot dwangarbeid in de Donau delta. Mihai, de negenjarige zoon, werd thuis alleen achtergelaten. In 1953 kwam Sabina vrij. Haar werd meegedeeld dat haar man in de gevangenis was omgekomen.

Vrijgelaten
In 1956 werd Richard vrijgelaten, na een verblijf van acht en een half jaar in de gevangenis. Hij was vreselijk gemarteld en gewaarschuwd om nooit meer te prediken. Zodra hij echter vrij was, pakte hij zijn werk weer op. In 1959 werd hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Onder andere door politieke druk uit Westerse landen werd Richard in 1964 vervroegd vrijgelaten.

In december 1965 werd het gezin Wurmbrand door Westerse christenen vrijgekocht uit Roemenië voor een losprijs van $ 10.000. De geheime politie waarschuwde hem opnieuw dat hij moest zwijgen. Korte tijd na zijn vrijlating getuigde hij in Washington D.C. voor de interne veiligheidscommissie van de Amerikaanse Senaat. Zijn verhaal verspreidde zich hierdoor razendsnel over het land en de wereld en hij kreeg honderden verzoeken om te komen spreken.
Vanaf die tijd zijn Richard en Sabina begonnen met internationale spreekbeurten waarin ze de mensen bekend maakten met de wreedheden die begaan werden tegen hun broeders en zusters in communistische landen. Als gevolg hiervan zijn HVK en haar zusterorganisaties ontstaan. Wurmbrand was hier tot op hoge leeftijd nauw bij betrokken.

Tijdens zijn leven schreef Wurmbrand diverse boeken. Het meest bekend is het boek 'Gemarteld om Christus' wil'. Sabina Wurmbrand schreef ook een boek, dat de titel 'Richards vrouw' kreeg.

Sabina Wurmbrand is overleden op 11 augustus 2000 en wordt herinnerd als een integere vrouw met een groot geloof en een buitengewone toewijding. Richard Wurmbrand overleed op 17 februari 2001.

Wurmbrands getuigenis spoort ons aan om ons werk ten dienste van vervolgde christenen met daadkracht voort te zetten en een stem te zijn van christenen die vandaag de dag lijden vanwege hun geloof in Christus.

Het ontstaan van Hulp aan de Verdrukte Kerk

In 1965 verlieten Richard en zijn vrouw Sabina Roemenie en begonnen met internationale spreekbeurten waarin ze de mensen vertelden over de wreedheden die begaan werden tegen christenen in communistische landen.
Tijdens deze toespraken werden christenen aangeraakt en op vele plaatsen wilden zij iets doen voor de vervolgden. Richard moedigde hen aan om zich te organiseren; in verschillende Europese landen, en ook in Canada, Australië, Brazilië, enzovoort… ontstonden de "Wurmbrand-stichtingen". Deze zouden zich later organiseren in een overkoepelende organisatie "International Christian Organisation" (ICA).
Na een toespraak van Richard Wurmbrand in België, begonnen Nestor Vandenberghe en zijn echtgenote Yvette in 1974 de eerste Vlaamse nieuwsbrieven te versturen.
In 1981 wordt de "vzw Christelijke Bond Ondergrondse Kerk" officieel opgericht. In die periode was de aandacht en inzet gericht op de Oostbloklanden, waar christenen gebukt gingen onder vervolging vanuit het Sovjet-regime.
De naam van CBOK werd in 1993 gewijzigd naar "Hulp aan de Verdrukte Kerk".
In 1997, na het overlijden van Nestor Vandenberghe, werd Jos Mariën directeur, en nam hij samen met zijn echtgenote Alida, de leiding van de vzw over.
Na de val van het Sovjet-regime, ging onze organisatie zich meer toespitsen op nieuws van de vervolgden uit de nog resterende communistische landen (zoals Vietnam, Thailand, Noord-Korea, China, Cuba…) en hoe langer hoe meer uit de landen met een Islamitisch regime. Daarnaast zijn er nog landen met andere soorten regimes, of waar sociale onrust leeft.

HVK is een onderdeel van de wereldwijde zendingsorganisatie International Christian Organisation (ICA), die in vele landen vertegenwoordigd is.

HVK is een interkerkelijke organisatie.
De medewerkers van HVK en haar zusterorganisaties wereldwijd, geloven dat de Bijbel het onfeilbaar Woord van God is en dat het offer van Jezus Christus de enige verlossing is voor de zondige mensheid.

Doel van Hulp aan de Verdrukte Kerk

1. Het informeren van christenen in vrijheid over de situatie van vervolgde christenen.
2. Het bemoedigen en versterken van vervolgde christenen.
3. Het geven van praktische steun aan gezinnen van vervolgde christenen. 
4. Het in staat stellen van vervolgde christenen om hun vervolgers in liefde te bereiken met de boodschap van het Evangelie.
5. Het helpen van noodlijdende christenen om hun levens en hun christelijk getuigenis op te bouwen in gebieden waar actieve geloofsvervolging heeft opgehouden te bestaan.

Informatie geven: De belangrijkste vorm van informatie verstrekken is via het maandblad van Hulp aan de Verdrukte Kerk: “De stem der martelaren”.   Ook deze website draagt toe aan het geven van informatie.

Op aanvraag komt Joseph Mariën of één zijn medewerkers langs om een presentatie of prediking te geven terwijl zijn vrouw Alida via Facebook berichten doorstuurt aan geïnteresseerden.  Jaarlijks vindt u ons terug met een info en boekenstand op de “Bijbeldag”, de “Vlaamse Evangelische Familiedag” en de “VVP Ontmoetingsdag”.
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed