UP
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
Projecten van de maand:
Mei 2017: India
Christendorpelingen smeken om water
Vervolgde christenen in het district Kandhamal, Odisha, worden dagelijks geconfronteerd met een gebrek aan schoon drinkwater. Vaak moeten ze dagelijks kilometers mopen en uren in de rij staan bij kleine putjes in hindoedorpen. Maar vele hindoes bedreigen en mishandelen de christenen en beletten hen om putwater te nemen. Ut wanhoop verzamelen de christenen dan water dat niet zuiver is, zelfs uit beken en sloten. Ze drinken ervan en kokne ermee waardoor velen ziek worden.
Samen met onze Australische zusterorganisatie willen we reageren op hun behoefte aan drinkbaar water. Dit doen we door materiaal te geven om diepe putten te graven waar de inwonders van drie of vier dopren in de buurt kunnen komen putten. Putten gegraven door gelovigen en gedeeld door niet-gelovigen helpt de christenen boverdien om de waarheid over christus te delen met hun buren en hen te laten zien dat ze niet nun vijanden zijn. Helpt U mee?
U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Water voor dorpen in India".
Namens deze gezinnen, waarmee we verbonden zijn in de Here, danken wij U voor uw steun!!

 
Juni 2017: Vietnam
Bijbelsmokkel
In Vienam worden bijbels nog steeds in het geheim gedrukt, omdat christenen naar Gods Woord hongeren in hun eigen dialect. 's Nachts verstoppen koeriers zich met hun motorfietsen in de jungle wachtend op hun kostbare lading bijbels, die vroeg in de ochtend aankomen. Als de vrachtwagen aankomt, worden de dozen met bijbels binnen de 10 minuten uitgeladen, stevig op de vele motorfietsen vastgemaakt en naar hun bestemming gebracht. Deze moedige mannen en vrouwen zijn vastbesloten om bijbles te vervoeren, ondanks het grote risico op gevangenschap. Om de bergdorpjes in Vietnam te bereiken met bijbels, zijn er bereidwillige gelovigen die de dozen vele kilometers op de schouders dragen. Ze moeten hiervoor klimmen en steile, met de hand aangelegde paden lopen en zelfs rivieren oversteken om bijbels in de dorpen te leveren.

Helpt U mee om de bewoners van de uitgelegen hoeken van Vietnam te bereiken met het Evangelie?
U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Bijbelsmokkel".
Namens deze bewoners, waarmee we verbonden zijn in de Here, danken wij U voor uw steun!!

 
Juli 2017: China: Gezinnen van martelaren

Wanneer christenen gevangen worden genomen, worden families verscheurd. Alimujuang Yimiti werd in 2008 veroordeeld tot 15 jaar gevangenis omdat hij zijn geloof deelde met de Oeigoerse minderheid in China. Zijn dochter, die baby was op het moment van zijn arrestatie, kent haar vader niet. Zijn zoon, die toen 6 jaar was, werd ervan overtuigd dat zijn vader een crimineel moet zijn. Zijn vrouw kan hem alleen zo af en toe bezoeken, voor 15 minuten per keer.
Deze christenfamilie, zowel als vele anderen, worstelen tijdens de gevanenschap van een geliefde. Naast het verstrekken van bijstand die is afgestemd aan de specifieke noden van elke familie, bemoedigen we ook familileden, die zich dikwijls heel eenzaam voelen. Wilt U meehelpen deze mensen te helpen?
U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Gezinnen van martelaren".

Deze families danken U voor uw steun!!

 
Augustus 2017: Help mee voor gerechtelijke hulp in Pakistan

Enerzijds willen we graag vijftien pastors ondersteunen bij het verspreiden van het Evangelie en het bouen en bemoedigen van de Kerk in gevaarlijke gebieden (ook in het noorden). Anderzijds willen we helpen in het voorzien van gerechtelijke hulp voor vervolgde christenen. Bij salchtofferhulp denken we aan vervolgde christenen, gevangenen, voruwen en kinderen die seksueel worden misbruikt, gedwonegn huwelijken, gedwongen bekeringen, enz...
Wilt U ook meehelpen?
U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Pakistan".

Al deze verdrukte christenen danken U via ons, voor uw steun!!

 
September 2017: Glorie van het Koninkrijk, via de radio

EKhaled werd geraakt door een christelijke radio-uitzending in zijn eigen Jementische dialect. Deze uitzendingen zijn een effectieve manier om mensen in gesloten landen te bereiken met het Evangelie.
Iedere week een half uur evangelisatie per raio in het Arabisch. Deze uitzendingen kunnen beluisterd worden in Egypte, Yemen en Saoedi-Arabië. Wilt U ook meehelpen?
U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Radio-uitzendingen".

Al deze verdrukte christenen danken U via ons, voor uw steun!!

 
Oktober 2017: India: Onderteunend materiaal voor evangelisatie

Voor de aankoop van oplaadbare, draagbare geluidsinstallaties die gebruikt kunnen worden bij evangelisatie in dorpen. En voor lantaarns op zonne-energie. Evangelisten in Indië vragen hierom. Wilt U ook meehelpen?
U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding
" Ondersteuning in India".

Al onze medewerkers die verdrukte christenen helpen, danken U via ons, voor uw steun!!

 
November 2017: Christmas Care 2017

Kerst herinnert ons aan de geboorte van Jezus Christus, aan het grootste geschenk dat God gaf aan ons mensen. Ook wij kunnen, tijdens de feestelijke periode, deel zijn van een mentaliteit van "geven" door een geschenk te geven aan kinderen die dagelijks te maken krijgen met vervolging in hun land.
Het is een periode waarin we onze liefde kunnen tonen aan onze jongste leden van het lichaam van Christus. Aan de kinderen. Dankzij onze contacten over de hele wereld weten we dat vele ouders hun kind niets kunnen geven voor hun verjaardag of met Kerst.
Hulp aan de Verdrukte Kerk wil samen met U ervoor zorgen dat deze kinderen niet worden vergeten. Het project Cjhristmas Care laat ons zien dat dit een geweldige manier is om te inversteren in de levens van deze kinderen!!
Wilt U mee helpen? U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Christmas Care 2017".

Al onze medewerkers die verdrukte christenen helpen, danken U via ons, voor uw steun!!

 
December 2017: Vlinderprogramma, "Veranderd, toegerust en versterkt"

Het "vlinderprogramma" leidt tot bemoediging en versterking van vrouwen zodat ze hun identiteit in CHristus kunnen vinden. Het brengt vrouwen tot innerlijke verandering, genezing en vrijheid, en tot het otwikkelen van hun gaven, zodat ze effectief kunnen evangeliseren en anderen dienen. We bereiken dit door strategisch bijbels onderwijs, discipelschap, training en de nodige bronnen voor geestelijke en emotionele groei en vermenigvuldiging. Het voorbije jaar kon deze bediening zo'n vijftigduizend vrouwen bereiken in meer dan 1000 Noord-Vietnamese kerken.
Dankbaarheid!
Namens alle vrouwen die meedoen aan dit Vlinderprogramma, willen we iedereen danken voor hun finaciële hulp. Dank ook voor uw gebeden. Wij bidden dat God U overvloedig zal zegenen en U zal blijven gebruiken voor het Koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Wilt U mee helpen? U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Vlinderprogramma".

Al onze medewerkers die verdrukte christenen helpen, danken U via ons, voor uw steun!!

 
Januari 2018: Gezinnen van martelaren

Net zoals onze broeder Han zijn er heel veel christenen die gevangen zitten of worden vervolgd en vermoord omwille van hun geloof. Het zijn de gezinnen die alleen achter blijven. Als wij niet voor hun zorgen, wie zal het dan doen? Met uw gift kunnen wij deze gezinnen helpen en in hun noden voorzien. Laten we hen samen tonen dat ze er niet alleen voor staan.
Al deze gezinnen ziojn jullie dankbaar en danken iedereen voor hun finaciële hulp. Ook uw gebeden zijn een bijzondere meerwaarde en hulp. Wij bidden dat God U overvloedig zal zegenen en U zal blijven gebruiken voor het Koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Wilt U mee helpen? U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Gezinnen van martelaren".

Al onze medewerkers die verdrukte christenen helpen, danken U via ons, voor uw steun!!

 
April 2018: Onderdak en onderwijs voor ex-moslims

Nigeria is letterlijk een land waar het christendom en de islam face-to-face komen te staan. Vele ex-moslims moeten daarom vluchten uit het noorden, weg van hun families. In het zuiden krijgen velen van hen helaas te maken met valse leraren. HVK werkt daarom samen met ISHAF. Dat is een organisatie die ex-moslims helpt die pas christen zijn geworden. Zij krijgen onderdak en onderwijs. Na 12 maanden zijn ze klaar om uitgezonden te worden en de Heer te dienen. Velen keren dan ook terug naar het noorden om, nu ze sterk staan in het geloof, het evnagelie te verspreiden onder andere moslims.
Wilt U mee helpen? U kan dit doen door uw gift te storten op onze rekening, (klik hier) met de vermelding " Onderdak en onderwijs".

Al onze medewerkers die verdrukte christenen helpen, danken U via ons, voor uw steun!!