Notre Fondateur

De stem die de wereld deed schudden

Richard Wurmbrand is de grondlegger van het werk van Hulp aan de Verdrukte Kerk.
Vanwege zijn geloof bracht hij 14 jaar in communistische gevangenissen door.  Hierna reisde hij de wereld rond om de situatie van christenen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie onder de aandacht te brengen.

Richard Wurmbrand (1909-2001)

Richard Wurmbrand werd op 24 maart 1909 geboren in een Joods gezin in Boekarest (Roemenië). Op 28 oktober 1936 trouwde hij met zijn vrouw Sabina.  Eind jaren 30 kwamen ze samen tot geloof, ze kregen een zoon die ze Mihai (Michael) noemden.

Roemenië stond aan de kant van Duitsland in de oorlog tegen Rusland en ontving dus vele Duitse strijdkrachten. Richard Wurmbrand, die inmiddels dominee was geworden, nam actief deel aan evangelisatiecampagnes onder de bezette legermacht. Onder het Nazibewind werden Richard en Sabina herhaaldelijk gearresteerd en mishandeld. De familie van Sabina kwam om in concentratiekampen

Nasleep tweede wereldoorlog

Na de tweede wereldoorlog namen de communisten de macht over in Roemenie en overstroomden Russische troepen het land.
Wurmbrand startte met evangelisatiewerk onder zijn onderdrukte landgenoten en onder de Russische soldaten.

In 1945 woonden Richard en Sabina het ‘Congres van Erediensten’ bij.  Vele geestelijke leiders kwamen hier naar voren om hun trouw te betonen aan het nieuwe communistische regime. Sabina zei tegen haar man dat hij deze schaamte moest afvegen van het gelaat van Jezus. Wetende wat de gevolgen zouden zijn, stapte Richard toch naar voren om de vierduizend afgevaardigden te herinneren aan hun plicht als christen om enkel Christus te verheerlijken.

Gevangenschap

Op zondagmorgen 29 februari 1948 werd Richard Wurmbrand gearresteerd door de geheime politie. Hij werd in een cel alleen opgesloten en kreeg de naam ‘Gevangene nr 1’.
In 1950 werd ook Sabina gearresteerd, ze werd veroordeeld tot dwangarbeid in de Donau delta.  De negenjarige zoon van Richard en Sabina werd alleen achtergelaten. In 1953 kwam Sabina vrij, er werd haar verteld dat Richard in de gevangenis was omgekomen.
Na een verblijf van acht en half jaar werd uiteindelijk ook Richard vrijgelaten. Hij was vreselijk gemarteld en werd gewaarschuwd om nooit meer te prediken. Zodra hij vrij was pakte hij echter zijn werk weer op.
In 1959 werd hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Door de politieke druk uit Westerse landen werd hij in 1964 vervroegd vrijgelaten. ​
In december 1965 werd het gezin Wurmbrand door Westerse christenen vrijgekocht uit Roemenie voor een losprijs van 10 000 dollar. Opnieuw werd hij door de geheime politie gewaarschuwd om te zwijgen.

"STEM DER MARTELAREN"

Vanaf die tijd begonnen Richard en Sabina met internationale spreekbeurten waarin ze de mensen bekend maakten met de wreedheden die begaan werden tegen hun broeders en zusters in communistische landen. Als gevolg hiervan zijn HVK en haar zusterorganisaties ontstaan. Wurmbrand was hier tot op hoge leeftijd nauw bij betrokken.

Tijdens zijn leven schreef Wurmbrand diverse boeken. Het meest bekend is het boek ‘Gemarteld om Christus’ wil’. Sabina Wurmbrand schreef ook een boek, dat de titel ‘Richards vrouw’ kreeg.

Sabina Wurmbrand is overleden op 11 augustus 2000 en wordt herinnerd als een integere vrouw met een groot geloof en een buitengewone toewijding. Richard Wurmbrand overleed op 17 februari 2001.

Wurmbrands getuigenis spoort ons aan om ons werk ten dienste van vervolgde christenen met daadkracht voort te zetten en een stem te zijn van christenen die vandaag de dag lijden vanwege hun geloof in Christus.

Ons ontstaan

In 1965 verlieten Richard en zijn vrouw Sabina Roemenie en begonnen met internationale spreekbeurten waarin ze de mensen vertelden over de wreedheden die begaan werden tegen christenen in communistische landen. Tijdens deze toespraken werden christenen aangeraakt en op vele plaatsen wilden zij iets doen voor de vervolgden. Richard moedigde hen aan om zich te organiseren; in verschillende Europese landen, en ook in Canada, Australië, Brazilië, enzovoort… ontstonden de “Wurmbrand-stichtingen”. Deze zouden zich later organiseren in een overkoepelende organisatie “International Christian Organisation” (ICA).

Op initiatief van de Duitse zending HMK startte Jozsef Verteties (uit Hongarije) op 26 Oktober 1971 een vereniging in België om christenen in vervolgde landen te steunen. Deze ‘Vereniging voor de Stille Kerk’ was gezeteld in Verviers. Drie jaar later, na een toespraak van Richard Wurmbrand in België, namen Nestor Vandenberghe en zijn echtgenote Yvette in 1974 de leiding over en begonnen de eerste Vlaamse nieuwsbrieven te versturen.

In 1981 wordt de “vzw Christelijke Bond Ondergrondse Kerk” officieel opgericht. In die periode was de aandacht en inzet gericht op de Oostbloklanden, waar christenen gebukt gingen onder vervolging vanuit het Sovjet-regime. De naam van CBOK werd in 1993 gewijzigd naar “Hulp aan de Verdrukte Kerk”.

Vandaag de dag worden christenen  nog steeds vervolgd omwille van hun geloof in Jezus Christus. Mannen, vrouwen en kinderen worden aangevallen, mishandeld, gevangengezet en zelfs vermoord omdat ze geloven in God.

Hulp aan de Verdrukte Kerk wil naast hen staan die lijden in Jezus naam. We geven praktische en bemoedigende steun in de meest gesloten en gevaarlijke landen. Daarnaast willen we de “vrije” kerk wakkerschudden en oproepen tot éénheid. Bid voor onze broers en zussen die vervolgd worden en zet je in om hun te steunen op jou eigen manier.